Algemene voorwaarden

Open in pdf

 

Algemeen

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op leveringen, transacties en diensten betreffende koop op afstand tussen Zoeteliefje en de consument/klant.
 2. Zoeteliefje  heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is de Nederlandse taal de voertaal en het Nederlandse recht van toepassing

 

  Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief verzendkosten. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
 2. Alle artikelen aangeboden op de website worden handgemaakt op bestelling. Hierdoor is de verwerkingtijd 3 werkdagen. Het kan echter voorkomen dat de levertijd wat langer is vanwege lange levertijd van het benodigde materiaal. Zoeteliefje zal u hiervan op de hoogte brengen. De consument heeft in dit geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Het betaalde bedrag kan bij Zoeteliefje dan teruggevorderd worden.
 3. Zoeteliefje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beeld-, type- en/of programmeerfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van het aanbod op de website http://zoeteliefje.starteenwinkel.nl
 2. Zoeteliefje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd kan dit zonder opgaaf van redenen aan de consument worden medegedeeld. 

 Betalingen

 1. Zoeteliefje biedt de consument betaling middels IDEAL, paypal, directEbanking en vooraf overmaken aan als betaalmogelijkheden op haar website.

 

 

Verzendkosten

 1. Zoeteliefje verzendt standaard binnen Nederland.
 2. Voor bestellingen buiten Nederland en dient de consument contact op te nemen met Zoeteliefje via email (zoeteliefje@me.com )
 3. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn standaard €2,95.
 4.  Bij eventuele uitzonderingen op de verschuldigde verzendkosten voor de consument  wordt dit tijdig en vooraf duidelijk door Zoeteliefje kenbaar gemaakt 

   Levering

 1. De bestelling wordt uiterlijk 4 werkdagen nadat de volledige betaling ontvangen is verzonden. Zoeteliefje is hiertoe niet verplicht. In drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er een langere levertijd.
 2. Het thuisbezorgen van de bestelling(en) wordt uitgevoerd via Post.NL (brievenbuspost is voor eigen risico)
 3. Een bestelling wordt door Zoeteliefje niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hierover overleg met de klant heeft plaatsgevonden. 
 4. Zoeteliefje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven bezorgadres of een door een onjuiste afhandeling van de verzendpartner.
 5. Afwijkingen in kleurstelling, type, tekst en/of prijs zijn onder voorbehoud. Alle aangeboden artikelen worden zo correct mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
 6. Zoeteliefje is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Zoeteliefje toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag.
 7. Eigendom van de geleverde producten gaat pas over totdat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

Ruilen en retourneren

 1. Zoeteliefje doet er alles aan de consument juist en volledig te informeren over de producten.  Mocht een artikel desondanks niet of gedeeltelijk aan uw verwachting voldoen, dan kan deze worden geruild of geretourneerd (met uitzondering van fotodrukkers en customized drukkers), binnen 14 werkdagen (conform de wet Kopen op Afstand)  na ontvangst van de bestelling. Stuur hiertoe een email naar zoeteliefje@me.com . Vermeldt in uw email het bijbehorende ordernummer met het woord ruilen of retourneren. 
 2. De voorwaarden voor ruilen of retourneren zijn dat de artikelen in originele staat en ongebruikte staat moeten zijn, alsmede dat ze in de originele verpakking teruggestuurd worden.
 3. Indien akkoord, zal het retour te ontvangen bedrag worden teruggestort naar de consument op dezelfde rekening als waarvan de consument Zoeteliefje betaald heeft.
 4. De kosten voor elke retourzending van de goederen van de consument naar Zoeteliefje komen voor rekening van de consument.
 5. Retouren kunnen alleen via de post gedaan worden. Retouren worden niet ingenomen op het retouradres van bestellingen.

Klachten, garantie en aansprakelijkheid

 1. Zoeteliefje doet haar uiterste best om een perfecte dienst te leveren. Wij adviseren u direct na het constateren van fouten of gebreken contact op te nemen met Zoeteliefje. Stuur hiertoe een email naar zoeteliefje@me.com . Vermeld in uw email het bijbehorende ordernummer met het woord klacht. 
 2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt U de volledige bestelling binnen 7 werkdagen annuleren.
 3. Zoeteliefje staat niet in voor gebreken (of verlies van product) die na de aflevering van de producten
  zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
  van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
  consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Zoeteliefje in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. Aan eventuele, en vanuit niet opzettelijk handelen ontstane, tekst- of beeldfouten kunnen geen rechten ontleend worden voor schade of aansprakelijkheid.
 5. Zoeteliefje geeft 2 maanden garantie op de aangekochte goederen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en/of ondeskundige gebruik.

Privacy

 1. Zoeteliefje gebruikt  uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Indien U van ons geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen kunt U dit per email kenbaar maken. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 2. Zoeteliefje verhuurt of verkoopt  geen klantgegevens of adressen aan derden.
 3. Klantgegevens worden beveiligd opgeslagen. 

 

Copyright, beeld- en tekstmateriaal

 1. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om tekst- en of beeldmateriaal van de website van Zoeteliefje te kopiëren, op te slaan of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Zoeteliefje.
 2. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord  opleveren.